Information från
Kalmar läns nykterhetsförbund


KLN:s medlemsorganisationer kan söka bidrag från KLN för olika aktiviteter.
Loggan hämtas här.

Utbetalning av beviljat belopp sker efter att faktura tillsammans med blanketten "Redovisning av Arrangemang" skickats till kassören.