Kontakt med KLN


 
Adress:
Kalmar läns nykterhetsförbund
Södra Vägen 106,
572 50 Oskarshamn
 

Org nr 832800-5452

Postgiro 16 66 86-6
 
Ordförande
Karl-Erik Gustavsson
Tel.: 0491-184 44 (b)
Mobil: 0768-567 200
e-post: kegohamn@algonet.se
 
Vice ordförande
Ketty Ström
Tel.:
Mobil:
e-post:
Sekreterare
Jenny Larsson
Tel.:
Mobil:
e-post:
Kassör
Karl-Gustav Kyrk
Tel.: 0480-47 94 20 (b)
Mobil: 070-647 81 18
e-post:
karl-gustav.kyrk @kristdemokraterna.se
Webbmästare
e-post: Karl-Erik Gustavsson
kegohamn@algonet.se