Kalmar läns nykterhetsförbund


 
Kalmar läns nykterhetsförbund är ett sammarbetsorgan mellan:

- Hela Människan (Socialt arbete på kristen grund) och

- profana nykterhetsorganisationer (IOGT-NTO, MHF, m fl)

Kalmar läns nykterhetsförbund samarbetar också med:

- Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, (NBV) och

- Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.